Kaupanehdot ja reklamaatio-ohjausmalli

Käytän vain kennelliiton sopimuksia. Sopimus koiran kaupasta. Sopimuksen liitteenä on Suomen collieyhdistyksen listaus perinnöllisistä vioista ja sairauksista. Ostajan henkilöllisyys tarkastetaan.

Pennut luovutetaan niiden uusiin loppuelämän koteihin 7-8 viikon ikäisinä:

  • rekisteröityinä
  • eläinlääkärin tarkastamina
  • virallisesti silmätarkastettuina
  • sirutettuina
  • useaan kertaan madotettuina
  • runsaan pentupaketin ja ohjeiden kanssa
  • kasvattajan tuen kera koiran loppuelämän ajaksi.

Koiran hinta on 1400 euroa, joka maksetaan kokonaisuudessaan ennen koiran luovuttamista. Maksu joko tilisiirtona tai käteisellä koira noudettaessa. 

Kennelliiton uusien sopimusten myötä, liitto ohjeistaa reklamaatio-ohjausmallin sekä lakisääteisen virhevastuun esittelystä asiakassuhteessa.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistua osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Koira mielletään kulutustavaraksi lain silmissä. Laki virhevastuusta kulutustavarakaupassa.